FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल

078/079 11/27/2021 - 12:41 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf, PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:36 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf

किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:27 PDF icon किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि २०७७.pdf

मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निमाण कार्यविधि २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:24 PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्पन्न (७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम समाबेस)

७५/७६ 11/27/2018 - 14:23 PDF icon CCF_000062.pdf, PDF icon CCF_000063.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको बिनियोजन एेन २०७७/७८

७७/७८ 08/30/2018 - 10:55 PDF icon New Doc 2020-07-17 13.08.36.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७७/७८

७७/७८ 08/30/2018 - 10:52 PDF icon New Doc 2020-07-17 13.04.16.pdf

बाँफिकोट गाउँसभाका निर्णयहरु बैठक न: ( ७ )

७४/७५ 07/16/2018 - 13:31 PDF icon CCF_000007.pdf, PDF icon CCF_000008.pdf, PDF icon CCF_000009.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/09/2018 - 14:50 PDF icon images (3).pdf

Pages