FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तलब स्केल २०७९

७९-८० 08/31/2022 - 13:08 PDF icon तलवमान २०७९.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८० को नीति कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र पारित वजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/26/2022 - 06:17 PDF icon बाँफिकोट गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८०को नीति तथा कार्यक्रम २०७९।३।१०.pdf, PDF icon बाँफिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७९।०८०.pdf, PDF icon बाँफिकोट गाउँपालिकाको विनयोजन विधेयक २०७९।०८०.pdf, PDF icon बाँफिकोट गाउँपालिकाको वजेट तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf, PDF icon बाँफिकोट गाउँपालिकाको संक्षिप्त वजेट २०७९।०८०.pdf

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सूचकको भार र विवरण

७९-८० 08/03/2022 - 21:36 PDF icon स्थानीय_तहको_कार्य_सम्पादन_मूल्याङ्_कन_सूचक_र_भारको_विवरण_(अद्यावधिक).pdf

स्थानीय तह स्वास्थ्य कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन २०७९।०८० स्वास्थ्य शशर्त २०७९।४।३।

७९-८० 08/03/2022 - 19:39 PDF icon शशर्त स्वास्थ्य कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन २०७९।०८०

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।०८० स्थानीय तह तथा प्रदेशका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट पारित २०७९।४।१७।

७९-८० 08/03/2022 - 19:25 PDF icon शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।०८०

शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा वजेट

७९-८० 08/03/2022 - 13:55 PDF icon 1659510104_563771533_शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०७९।८०.pdf

आ व २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम पश्चिम

078/079 06/26/2022 - 22:08 PDF icon १ नीति तथा कार्यक्रम २०७९।३।१०.pdf

मिति २०७९।३।१० गते ११ वजे आ व २०७९।०८० को ६ औ गाउँसभामा उपस्थित हुने बारे। गाउँसभा सदस्य तथा अतिथिजन ।

078/079 06/22/2022 - 21:08

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८।०७९ शिक्षा तर्फ स्थानीय निकाय

078/079 12/05/2021 - 06:37 PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका शिक्षा स्थानीय निकाय २०७८।०७९.pdf

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल

078/079 11/27/2021 - 12:41 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf, PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

Pages