FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 07/19/2022 - 12:59

२०७८।१०।०५ को निर्णानुसार राहत पाउने ब्यक्तिको विवरण

७८/७९ 01/27/2022 - 15:40 PDF icon राहत विवरण ७८।१०१३.pdf, PDF icon राहत ७ऽ१७ऽ.pdf

कार्यपालिका बैठक

७६/७७ 01/26/2020 - 10:16 PDF icon New Doc 2020-01-26 10.03.08.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न :४) २०७५/७६

७५/७६ 11/11/2018 - 16:59 PDF icon CCF_000061.pdf

बाँफिकोट गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु (बैठक न :३)

७५/७६ 10/09/2018 - 15:35 PDF icon CCF_000059.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १९ )

७४/७५ 06/17/2018 - 11:44 PDF icon images (1).pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १८)

७४/७५ 06/17/2018 - 11:43 PDF icon images (2).pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा बाट पारित ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/08/2018 - 14:44 PDF icon चौथो गाउँसभा बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको बैठक जेठ २२ गते ०७६-७७

७६/७७ 06/07/2018 - 16:55 PDF icon कार्यपालिका वैठक जेठ २२ गते ०७६-७७.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १४ )

७४/७५ 06/07/2018 - 16:14 PDF icon बैठक १४.pdf

Pages