FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-सशर्त-वित्तीय-हस्तान्तरित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ कृषि पशु तथा मत्स्य सम्बन्धी.pdf

७९/८० 01/23/2023 - 10:40 PDF icon प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-सशर्त-वित्तीय-हस्तान्तरित.pdf

आत्मनिर्भरताकोलागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९

७९/८० 01/23/2023 - 10:38 PDF icon CCF_000009.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको दररेट आ व २०७९-०८०

७९/८० 11/29/2022 - 11:10 PDF icon baAnlss_7980 (3).pdf

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 07/19/2022 - 12:59

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८

७८/७९ 01/18/2022 - 03:57 PDF icon Notices-20220109121642884.pdf

गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०७७

७८/७९ 01/10/2022 - 22:38 PDF icon गरिबी निवारणका लागि उदम विकास कार्यत्रःम निर्देशिका.pdf

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७८

७८/७९ 12/05/2021 - 06:57 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७८.pdf

सूची दर्ता निवेदन ढाँचा

७८/७९ 11/30/2021 - 19:46 PDF icon सूची दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७

७८/७९ 11/30/2021 - 06:06 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf

कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, 2078

७८/७९ 11/29/2021 - 05:02 PDF icon MOFAGA_Notice_20211129045401.pdf, PDF icon MOFAGA_Notice_20211129045404.pdf

Pages