FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने बारे।

७९/८० 01/18/2023 - 13:36 PDF icon CCF_001343.pdf

आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । १ पीपल काँडा मेलगैरी सडक वडा नं २ / २ डोप्टे सिचाइ योजना वडा नं २/ ३ थाग्ला खानेपानी योजना वडा नं ८ / ४ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण वडा नं ४

७९/८० 01/13/2023 - 12:48 PDF icon CCF_001337.pdf, PDF icon CCF_001338.pdf, PDF icon CCF_001339.pdf, PDF icon CCF_001340.pdf

झोलुङ्गे पुलको पार्टस खरीद सम्बन्धी सूचना

७९/८० 12/27/2022 - 15:59 PDF icon bid notice truss parts79.9.12.pdf

Invitation for Bids

७८/७९ 11/09/2022 - 12:13 PDF icon Invitation for bids.pdf

१० वेड गाउँपालिका अस्पताल निर्माणकोलागि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७९/८० 07/31/2022 - 15:04

Invitation for bids

७९/८० 05/19/2022 - 10:22

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा । ब्युरेनी दानीपिपल सिचाइ योजना बाँफिकोट गाउँपालिका १ रुकुम पश्चिम जलवायुतर्फ

७८/७९ 03/22/2022 - 12:54 PDF icon ब्युरेनी दररेट.pdf

आशयको सुचना प्रकाशन गरिएको बारे स्यानीटरी प्याड

७८/७९ 03/20/2022 - 16:09

आशयको सुचना प्रकाशन गरिएको बारे स्यानीटरी प्याड

७८/७९ 03/20/2022 - 16:06 PDF icon CCF_001073.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखावाङ ज्यामनधारा टिमुरचौर खानेपानी तथा फिरफिरे सिचाइ निर्माण उपभोक्ता समिति बाँफिकोट गाउँपालिका ५ रुकुम पश्चिम

७८/७९ 03/20/2022 - 16:05 PDF icon CCF_001074.pdf

Pages