FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना सडक ३ स्यानीटरी प्याड १

078/079 12/25/2021 - 05:14

बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना खानेपानी २ भवन १

078/079 12/25/2021 - 05:13

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना लापा निर्माणकालागि पेश हुन आएका प्रस्तावदाताहरुको संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएकोबारे ।

078/079 12/25/2021 - 05:04 PDF icon CCF_000803.pdf

बालुवा गिट्टी ढुङगा लगायतका नदीजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बनधी वोलपत्र आह्वानको सूचना

078/079 12/06/2021 - 11:54

आशयको सूचना Developing of Road , garden, waiting shed etc. infrastructure work of syarpu lake

078/079 10/27/2021 - 17:52 PDF icon CCF_000633.pdf

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारे ।

078/079 10/04/2021 - 14:02

औषधी खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेबारे ।

078/079 09/21/2021 - 07:26

झोलुङगेपुलको ट्रस पार्टसको लागि सम्झौता गर्न आउनेबारे ।

७७/७८ 06/07/2021 - 17:03 PDF icon CCF_000310.pdf

स्यार्पुताल वरिपरि पर्यटकीय पुर्वाधार लगायतका संरचना निर्माण सम्बन्धमा इच्छुक योग्य फर्मबाट बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/04/2021 - 14:53

दर्ता शिविर सन्चालनको आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे।

७७/७८ 04/12/2021 - 17:36 PDF icon CCF_000049.pdf

Pages