FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
54% (19 votes)
ठिकै
26% (9 votes)
नराम्रो
20% (7 votes)
Total votes: 35