FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
54% (69 votes)
ठिकै
26% (33 votes)
नराम्रो
20% (26 votes)
Total votes: 128