FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
55% (56 votes)
ठिकै
29% (29 votes)
नराम्रो
16% (16 votes)
Total votes: 101