FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्वन्धी सुचना।। थप जानकारीको लागि सगैको पत्र हेर्नुहोला

कर्मचारीहरुको सामुहिक विमा सम्बन्धी सूचना तथा कागजात

दस्तावेज: 

२५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको संगठन संरचना