FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बाँफिकोट गाउँपालिकामा वसोबास गर्ने जनआन्दोलन /जनयुद्ध/ प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहिद तथा वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको नजिकको हकवाला सदस्य ले सहिद स्मृतिभत्ता प्राप्त गर्न अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन सहित कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages