FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
50% (13 votes)
ठिकै
27% (7 votes)
नराम्रो
23% (6 votes)
Total votes: 26