FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
70% (7 votes)
ठिकै
30% (3 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
Total votes: 10