FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
53% (17 votes)
ठिकै
25% (8 votes)
नराम्रो
22% (7 votes)
Total votes: 32