FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
50% (11 votes)
ठिकै
23% (5 votes)
नराम्रो
27% (6 votes)
Total votes: 22