FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न :४) २०७५/७६

७५/७६ 11/11/2018 - 16:59 PDF icon CCF_000061.pdf

बाँफिकोट गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु (बैठक न :३)

७५/७६ 10/09/2018 - 15:35 PDF icon CCF_000059.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १९ )

७४/७५ 06/17/2018 - 11:44 PDF icon images (1).pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १८)

७४/७५ 06/17/2018 - 11:43 PDF icon images (2).pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १६ )

७४/७५ 06/08/2018 - 14:44 PDF icon बैठक १६.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १५ )

७४/७५ 06/07/2018 - 16:55 PDF icon images.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १४ )

७४/७५ 06/07/2018 - 16:14 PDF icon बैठक १४.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १३ )

७४/७५ 04/18/2018 - 11:22 PDF icon images (6).pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १२ )

७४/७५ 03/18/2018 - 18:00 PDF icon images.pdf

बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ( बैठक न : १० र ११ )

७४/७५ 03/18/2018 - 17:56 PDF icon images (1).pdf

Pages