FAQs Complain Problems

समायोजन पछीको बिदाई कार्यक्रम बाँफिकोट गा.पा बाट बिदाई हुने बक्त्ताहरु (बिनोद रेग्मी सर र देब वहादुर चन्द सर)