FAQs Complain Problems

समाचार

व्यवसाय नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब/ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा/गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • स्थानीय तहबाट दर्ता भएको ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
  • बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
  • आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद